Klient Afterlogic zostanie wyłączony 18.05.2020, prosimy o eksport kontaktów do pliku VCF i import do klienta roundcube na tym serwerze. Instrukcja jak wykonać export